Jølster Aurefest 2020

Arrangementsinformasjon

Fiskekonkurransar torsdag 11. til laurdag 13.juni

NB! I tillegg til oppgjevne prisar kjem evt billettgebyr.
For detaljar om konkurransane sjå program og konkurransereglar.


Program:
Torsdag 11.juni:

09:00 - 20:00 - Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også frå båt i vatnet
09:00 - 20:00 - Lagkonkurranse
Premiar:
Tyngste fisk: kr.10.000.-
Kom nærast ei førehandstrekt vekt mellom 100 og 699 gram: 20.000.-
Deltakarpris: 
Deltaking torsdag:Kr.250.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-
Lagkonkurranse: 500.- pr.lag, pr.dag(Inntil 5 deltakarar, som må vere påmeldt i dagens ordinære konkurranse, eller ha festivalpass)

Fredag 12.juni:

09:00 - 20:00 - Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også frå båt i vatnet
09:00 - 20:00 - Lagkonkurranse
Premiar:
Tyngste fisk: kr.10.000.-
Kom nærast ei førehandstrekt vekt mellom 100 og 699 gram: 20.000.-
Deltakarpris: 
Deltaking torsdag:Kr.250.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-
Lagkonkurranse: 500.- pr.lag, pr.dag(Inntil 5 deltakarar, som må vere påmeldt i dagens ordinære konkurranse, eller ha festivalpass)

Laurdag 13.juni: 

11:00 - 14:00 - Hovudkonkurransen, ein fiskekonkurranse i Jølstravatnet, med ein bil i premie.NB! Kun frå land, ikkje båt.
11:00 - 14:00 - Lagkonkurranse
Deltakarpris:
Deltaking laurdag: kr.500.-
Deltaking laurdag fom 1.juni: kr.700.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-
Lagkonkurranse: 500.- pr.lag, pr.dag(Inntil 5 deltakarar, som må vere påmeldt i dagens ordinære konkurranse, eller ha festivalpass)

Trekningspremie mellom alle som har delteke torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag:
1.premie: 10.000.-
2.premie: 5.000.-
3.premie: 5.000.-

Premiar i hovudkonkurransen laurdag 13.juni 2020, kl 11 - 14:

1: Ein ny bil levert av Frydenbø Førde, tilvarande som i 2019 verdi kr 460.000,- 

Tyngste fisk: kr 10.000,-
Fine uttrekspremiar, og premiar for dei under 18 år.

Volvo V40 Cross Country

Biletet er av hovudpremien i 2019, Volvo XC40

Deltakarane konkurerer om å komme nærast mogleg ei på førehand trekt idealvekt, som ligg mellom 100 – 699 gram på ein fisk. Dersom to eller fleire er like nær vert det trekt kven som er vinnaren.

Du vel sjølv kvar i vatnet du vil fiske. Les meir om alle reglane på nettsida, under konkurransereglar.

Alle må sjekke inn i sekretariatet før konkurransen. Du kan få nokon andre til å sjekke deg inn.fiskefestival
fiske
familieaktivitet
konkurranse

Ansvarsfraskrivelse

Juryen for konkurransen avgjer evt tvistar. Juryen sine avgjerder er endelege og kan ikkje påklagast.
Juryen er: Finn Årdal, leiar, Tom Farsund og Vidar Halland.