Jølster Aurefest 2019

Arrangementsinformasjon

Fiskekonkurransar torsdag 6. til laurdag 8.juni

NB! I tillegg til oppgjevne prisar kjem evt billettgebyr.
For detaljar om konkurransane sjå program og konkurransereglar.


Program:
Torsdag 6.juni:

09:00 - 20:00 - Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også frå båt i vatnet
Premiar:
Tyngste fisk: kr.10.000.-
Kom nærast ei førehandstrekt vekt mellom 100 og 699 gram: 20.000.-
Deltakarpris: 
Deltaking torsdag:Kr.250.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-

Fredag 7.juni:

09:00 - 20:00 - Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også frå båt i vatnet
Premiar:
Tyngste fisk: kr.10.000.-
Kom nærast ei førehandstrekt vekt mellom 100 og 699 gram: 20.000.-
Deltakarpris: 
Deltaking torsdag:Kr.250.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-

Laurdag 8.juni: 

kl.11:00 til 14:00, hovudkonkurransen, ein fiskekonkurranse i Jølstravatnet, med ein bil i premie.NB! Kun frå land, ikkje båt.
Deltakarpris:
Deltaking laurdag: kr.500.-
Deltaking laurdag fom 1.juni: kr.700.-
Festivalpass: kr.900.- (Deltaking torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag)
Festivalpass fom 1.juni: 1.100.-

Trekningspremie mellom alle som har delteke torsdag, fredag og i hovudkonkurransen laurdag:
1.premie: 10.000.-
2.premie: 5.000.-
3.premie: 5.000.-

Premiar i hovudkonkurransen laurdag 8.juni 2019, kl 11 - 14:

1: Ein Volvo XC40 levert av Frydenbø Førde, verdi i 2018 kr 460.000,- tilsvarande i 2019)

2: Ikkje avklart enno (I 2018: Båt, Suva 465, Minn Kolta El-motor, verdi kr 20.000,- levert av Døskeland Marine.)

3. Ikkje avklart enno, men ein fin gåvepremie

Tyngste fisk: kr 10.000,-
Fine uttrekspremiar, og premiar for dei under 18 år.

Volvo V40 Cross Country

Biletet er av hovudpremien i 2018, Volvo XC40

Deltakarane konkurerer om å komme nærast mogleg ei på førehand trekt idealvekt, som ligg mellom 100 – 699 gram på ein fisk. Dersom to eller fleire er like nær vert det trekt kven som er vinnaren.

Du vel sjølv kvar i vatnet du vil fiske. Les meir om alle reglane på nettsida, under konkurransereglar.

Alle må sjekke inn i sekretariatet før konkurransen. Du kan få nokon andre til å sjekke deg inn.fiskefestival
fiske
familieaktivitet
konkurranse

Ansvarsfraskrivelse

Juryen for konkurransen avgjer evt tvistar. Juryen sine avgjerder er endelege og kan ikkje påklagast.
Juryen er: Finn Årdal, leiar, Tom Farsund og Vidar Halland.